HZ. İSHÂK (a.s) Hayatı ve Kişiliği

İbrahim (a.s)’ın Hz. Sâre’den doğan ikinci oğlu.

Hz. Sâre’nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer’i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail’i doğurunca Hz. Sâre üzülmüştür. Hz. İbrahim yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah’ın bir lutfu ve mucizesi olarak İshâk (a.s) doğmuştur (bk. Hâkim Müstedrek 11 556).

Kur’an-ı Kerim’de bu olay şöyle anlatılır: “And olsun ki elçilerimiz İbrahim’e müjde ile gelip; “Selâm” dediler. O da “Selâm” dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar “korkma biz lût kavmine gönderildik” dediler. İbrahim’in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İshak’ı ardından da torunu Yâkub’u müjdeledik. Kadın “vay kendim koca bir karı şu zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş” dedi. Melekler “ey evin hanımı. Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken nasıl Allah’ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir” dediler (Hûd 11 /73).

İshâk (a.s)’ın tarih kitaplarında anlatıları şemâili şöyledir. Uzun boylu kara gözlü buğday benizli yüzü güzel konuşması düzgün saçı sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)’a benzerdi (Hâkim Müstedrek 11 557). Hz. İshâk’ın Yakub ve ‘Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti (Hâkim Müstedrek l l 557).

İshâk (a.s) Kur’an-ı Kerim’de de övülmüştür: “Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim İshâk ve Yakub’u da an! Biz onları âhiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin iyi kimselerdir” (Sâd 38/45-47). İshâk (a.s) babasının ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş Allah’u Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.

“İbrahim’e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk’ı müjdeledik. Hem ona hem de İshâk’a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır nefsine apaçık zulmedeni de vardır” (es-Sâffât 37/112 113).

Hz. İshak rivayete göre yüzaltmış yaslarında bu günkü Filistin’in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş babası İbrahim (a.s)’ın Mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir (İbnu’l-Esîr el-Kâmil fi’t- Tarih 1 127).

Yorum Yapın

Mesajınız