Peygamber Efendimiz’in(a.s) Şekil Güzelliği

Efendimiz(a.s) bütün yaratılmışların en güzeliydi.Azalarının hepsi birbirine uygundu.Kıyafetinde Aşırılık yoktu,yakışıklıydı.Mübarek vücudu güçlü ve kuvvetliydi.Ne zayıf,ne de semizdi;orta haldeydi,etleri sıkıcaydı.Nurlu cildi ipekten yumuşaktı.Latif cisminin kokusu çok hoştu.Okşadığı şeylerden günlerce güzel kokular alınırdı.Pak vücudu beyazdı,nurluydu.Bu beyazlık içinde hoş bir pembelik parıldardı.Pek sevimli olan mübarek boyu,ne kısa ve ne de uzundu.Bununla beraber yanında bulunanlardan daima uzun görünürdü.Göğsü berrak ve mübarek omuzlarının arası genişti.Nurlu omuzlarının arasında güvercin yumurtası gibi bir kırmızı ben vardı ki,bu”Nübüvvet Mühürüydü”.
Parmakları uzunca,bilekleri kalıncaydı.Mübarek başı uyumlu ve çok güzel bir ölçüde büyükçeydi.Ön dişleri seyrekçeydi.Söz söyledikçe inci danelerinden daha berrak olan dişlerinin parıltısı görülürdü.Parlak alnı genişti.Hilal kaşları uzuncaydı.Kaşlarının arası açıkçaydı.İki kaşının arasında öfkelendiği zaman ,kabarıp beliren bir damar vardı.Letafet nişanı olan kirpikleri ,uzun ve siyahdı.Mübarek sakalı sıkçaydı,bir tutam boyunda bulunurdu.Ahirete göçmeleri sırasında mübarek başının ve sakalının beyaz kıllarının sayısı henüz yirmi kadardı.Sünbüllerden daha zarif ve daha hoş kokulu bulunan saçları ne pek kıvırcık ne de pek düzdü ve boyca kulak yumuşaklarını geçmezdi.
Hazret-i Enes(r.a) demiştir ki:”Ben Allah’ın Resulünden daha güzel bir kimse görmedim.Mübarek yüzünde sanki güneşin nurları parlardı.O güzel yüzünde parlayan letafet nurları,gülümsedikçe latif dişlerinden saçılan parıltıları,karşısında bulunan duvarlara yansırdı.”
Evet…Peygamber Efendimiz’in(a.s) bütün azaları,bütün duyuları ve kuvvetleri pek mükemmeldi.Başkalarının göremeyecekleri ve duyamayacakları kadar uzak yerlerde bulunan şeyleri görür,sesleri de işitirdi.Pek vakarlı olan yürüyüşü,yokuştan aşağı iner gibi hızlıcaydı.O’nda her yönden bir mükemmellik ve üstünlük görünürdü.O’nu ilk gören kimse,muhabbet içinde kalırdı.O’nunla görüşüp konuşmak şerefine kavuşan kimse,O’na karşı derin bir sevgi duyardı.O’nun yüksek hallerini görüp anlatanlar,O’nun bir dengini ne daha önce ne de sonra görmediklerini itiraf ederlerdi.Sonuç olarak:O(a.s),bir letafet ve mükemmeliyet mucizesiydi.Sallallahu aleyhi ve Sellem

Büyük İslam İlmihali(Ömer Nasuhi Bilmen)

Yorum Yapın

Mesajınız