İshâk (a.s)’ın tarih kitaplarındaki şemâili

Uzun boylu kara gözlü buğday benizli yüzü güzel konuşması düzgün saçı sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)’a benzerdi (Hâkim Müstedrek 11 557). Hz. İshâk’ın Yakub ve ‘Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti (Hâkim Müstedrek l l 557).

Yorum Yapın

Mesajınız