İshâk (a.s) Kur’an-ı Kerim’de övülmesi

“Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim İshâk ve Yakub’u da an! Biz onları âhiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin iyi kimselerdir” (Sâd 38/45-47). İshâk (a.s) babasının ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş Allah’u Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.

“İbrahim’e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk’ı müjdeledik. Hem ona hem de İshâk’a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır nefsine apaçık zulmedeni de vardır” (es-Sâffât 37/112 113).

Hz. İshak rivayete göre yüzaltmış yaslarında bu günkü Filistin’in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş babası İbrahim (a.s)’ın Mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir (İbnu’l-Esîr el-Kâmil fi’t- Tarih 1 127).

Yorum Yapın

Mesajınız